Vega City Nha Trang

Địa chỉ: Khu vực Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, TP Nha Trang, Tính Khánh Hòa
Quy mô: 43,81 ha Diện tích: 50 - 55m²

Danh mục: ,