Hướng dẫn làm thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai

Di chúc là văn bản thể hiện việc để lại tài sản của mình sau khi mất. Có nhiều loại tài sản cần phải phân chia sau khi qua đời, trong đó, đất đai được xem là một trong những tài sản quan trọng khi thực hiện di chúc. Để tìm hiểu về vấn đề này, Bất Động Sản 49 sẽ hướng dẫn bạn về cách làm thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai qua phần nội dung dưới đây.

Di chúc là gì?

Di chúc được hiểu là loại giấy tờ sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trong di chúc phải được thể hiện qua việc lập thành văn bản, nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Các cá nhân hoặc nhóm người sẽ được chỉ định là người thực thi, quản lý tài sản cho đến khi được phân chia hết đúng theo di chúc.

Hướng dẫn làm thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai

Thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai

Tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015 quy định di chúc hợp pháp như sau:

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.”

Như vậy, theo quy định trên, để di chúc được coi là hợp pháp thì người lập di chúc phải có quyền về tài sản và khi lập di chúc phải còn minh mẫn, không bị lừa dối, đe doạ. Theo đó, người thực hiện đơn di chúc phải có giấy tờ chứng minh quyền tài sản của mình (như giấy hồng, giấy đỏ …), giấy khám sức khoẻ đủ điều kiện lập di chúc, CMND và hộ khẩu. Người làm đơn có thể đến UBND cấp xã hay phòng công chứng để chứng thực, hoặc công chứng di chúc của mình.

Hướng dẫn làm thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai

Thủ tục lập di chúc tại các cơ quan này tuân thủ theo qui định sau của Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục sau đây:

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

2. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Như vậy Bất Động Sản 49 vừa hướng dẫn bạn về cách làm thủ tục làm di chúc thừa kế đất đai. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Cảnh báo: Thông tin nhà đất này được batdongsan49.vn tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi cho là tin cậy. Tuy nhiên, nội dung này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chưa được cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo.
Bài viết liên quan