Tỉnh Lâm Đồng bổ sung Nghị quyết thu hồi đất nâng cấp hạ tầng

Xét Tờ trình số 1027/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh Lâm Đồng về dự thảo Nghị quyết thông qua bổ sung danh mục các dự án đầu tư cần được thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ hợp bổ sung danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2022.

nghị quyết nq83 hội đồng nhân dân lâm đồng

Chấp nhận bổ sung 07 dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách cần được thu hồi đất năm 2022, với tổng diện tích đất cần thu hồi là khoảng 257.990m2 gồm:

 • 249m2 đất lâm nghiệp.
 • 519m2 đất sản xuất nông nghiệp.
 • 222m2 đất phi nông nghiệp.

Vị trí:

 • Nâng cấp, mở rộng đèo Prenn.
 • Hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà.
 • Huyện Đam Rông.
  • Đường từ trung tâm huyện Đam Rông đi Quốc lộ 27.
  • Sắp xếp dân di cư tự do khu vực Tiểu khu 179 và khu vực Tây Sơn, xã Liêng Srônh.
  • Đường liên xã từ xã Rô Men đi xã Liêng Srônh.
  • Hệ thống nước sinh hoạt xã Đạ K’Năng.
 • Đường liên xã Tân Nghĩa – Tân Châu – Tân Thượng.

Chi tiết về Nghị quyết 73/NQ-HĐND quý khách hàng có thể xem bên dưới, hoặc tải file PFD: TẠI ĐÂY.

Cảnh báo: Thông tin nhà đất này được batdongsan49.vn tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi cho là tin cậy. Tuy nhiên, nội dung này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chưa được cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo.
Bài viết liên quan