Đối tượng được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Bảo Lâm 2019 – 2021

Theo báo cáo số 27/BC-UBND của huyện Bảo Lâm trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, huyện Bảo Lâm đã giải quyết hồ sơ tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông của 77 hộ gia đình và cá nhân.

Tổng diện tích đất mà 77 hộ gia đình và cá nhân hiến đất để làm đường là khoảng 1.539.935,8 m2 (hơn 150 ha đất). Trong đó, đứng đầu là xã Lộc Quảng với diện tích 578.174,1 m2 đất, tiếp theo đó là xã Lộc Tân với 549.731,7 m2, và lần lượt xếp sau là các xã: Lộc An (151.771,4 m2), Lộc Ngãi (99.982,4 m2), Lộc Phú (48.300,1 m2).

Đối tượng được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Bảo Lâm 2019 - 2021

Diện tích đất khi được trả lại để sử dụng vào mục đích làm đường giao thông mới là 307.437,6 m2.

Diện tích đất Bảo Lâm sau khi được trả lại để làm đường giao thông, các cá nhân và hộ gia đình đã thực hiện chuyển 486.519,15 m2 sang đất thổ cư (đất ở).

Tổng số thửa đất mới sau khi thực hiện tách thửa lên đến 16.903. Cụ thể qua các năm: Năm 2019 – 3.760 thửa, 2020 – 6.260 thửa, 2021 – 6.883 thửa.

Khi thực hiện tách thửa và sử dụng đất, một số hộ gia đình đã bắt đầu xây dựng nhà ở. Trong đó, có 32 căn thuộc khu vực thôn 5-6 của xã Lộc Quảng, 80 căn tiền chế tại B’ Lá, các khu đất còn lại thì bỏ trống. Tỉ lệ xây dựng nhà mới trên diện tích thửa đất mới chỉ đạt khoảng gần 0,6%.

Các cá nhân, hộ gia đình sở hữu số thửa tách mới nhiều nhất là ổng Nguyễn Ngọc Chương, xã Lộc Phú với 247 thửa; ông Võ Phong Vũ xã Lộc Nam với 131 thửa; ông Đỗ Đinh Thạch xã Lộc An với 101 thửa; ông Vũ Tiến Hưng tại xã Lộc Tân với 167 thửa; ông Trần Văn Long tại xã Lộc Tân với 181 thửa; bà Nguyễn Thị Thu Thảo tại xã Lộc Tân với 115 thửa; ông Trần Văn Sáng tại xã Lộc Tân với 143 thửa;…

Cá biệt, các trường hợp cá nhân – hộ gia đình gồm Hoàng Vũ Minh Trí, Lê Đức Hưng, Nguyễn Văn Hán, Ngô Đức Nghĩa, Lê Thị Thùy Trâm, Đinh Thị Hiên, Lê Văn Thông, Lê Văn Nam – Phạm Thị Huyền, Trần Tấn Đức tại xã Lộc Quảng đã xây tới 32 căn nhà trên 654 thửa đất sau khi đã tách thửa thành công.

Đối tượng được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại Bảo Lâm 2019 - 2021

Xét về diện tích tách thửa quy mô lớn nhất thuộc về những cá nhân Trần Minh Hoàng tại xã Lộc Tân với 56.314 m2; Dương Thành Long tại xã Lộc Tân với 22.153 m2; Trần Văn Long tại xã Lộc Tân với 29.406 m2; Hoàng Vũ Minh Trí tại xã Lộc Quảng với 36.008 m2; Lê Đức Hưng tại xã Lộc Quảng với 28.083 m2; …

Cảnh báo: Thông tin nhà đất này được batdongsan49.vn tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi cho là tin cậy. Tuy nhiên, nội dung này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chưa được cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo.
Bài viết liên quan