Bảo Lâm xin chuyển 675,6 ha từ đất nông nghiệp sang đất ở

Công văn số 368/STNMT-QLĐĐ mới đây của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đưa ra, cho rằng đề nghị xin chuyển 675,6 ha đất Nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) của huyện Bảo Lâm là chưa thật sự hợp lý ở thời điểm hiện tại, đồng thời Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị rà soát lại chỉ tiêu như thông báo trước đó.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải thật phù hợp với dân số trên địa bàn, nhằm tránh tình trạng sau khi đất đã được chuyển đổi thì lại không có dân cư sinh sống. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xem xét, rà soát lại các chỉ tiêu dựa trên các cơ sở pháp lý trong việc đưa ra các đề xuất sử dụng đất kỳ quy hoạch 2021 – 2030 chưa được phê duyệt.

huyện bảo lâm xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Đồng thời, đề nghị huyện Bảo Lâm rà soát lại một số nội dung như số liệu biểu 10CH, biểu chu chuyển CH13, rà soát lại số liệu các công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng với tinh thần của Nghị quyết số 53/NQ-HĐND và Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh Lâm Đồng; các công trình đã được thực hiện; nội dung báo cáo kinh tế xã hội của huyện và các văn bản pháp lý còn thiếu.

Cảnh báo: Thông tin nhà đất này được batdongsan49.vn tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi cho là tin cậy. Tuy nhiên, nội dung này có thể thay đổi nhiều thông tin qua thời gian do chưa được cập nhật kịp thời. Vì vậy, bạn đọc và khách hàng chỉ xem đây là nguồn tham khảo.
Bài viết liên quan