Bán 11x50m đất, xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng

Địa chỉ: xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng
Quy mô: 550 m2
Giá: 3,85 tỷ
Trạng thái: ĐANG BÁN